header

แผนพัฒนาท้องถิ่น

0142934
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
188
144
786
780
922
4152
142934

Forecast Today
240

6.49%
13.68%
36.84%
0.22%
0.01%
42.76%
Online (15 minutes ago):10
10 guests
no members

Your IP:34.200.218.187

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

logo

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561*******************************

                            ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

                            อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเฏฑณ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 6 กรกฏาคม 2547 หมวด 4 สรรหา และการเลือกสรร และประกาศคณะกรรมการรพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ประกอบมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ได้มีมติเห็นชอบปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563)

                             1. ตำแหน่งที่รับสมัครเพื่อการสรรหาและลือกสรร

                                 1.1  พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)  จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

                                           1.1.1  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  (กองคลัง)                                                     จำนวน     1  อัตรา
                                           1.1.2  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (กองคลัง)                                           จำนวน     1  อัตรา
                                           1.1.3  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)         จำนวน     1  อัตรา

                                 1.2  พนักงานจ้างทั่วไป   จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา

                                          1.2.1  ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์  (สำนักงานปลัด)                                                    จำนวน     1  อัตรา

สามารถดูรายละเอียดได้ด้านล่าง