header

แผนพัฒนาท้องถิ่น

0177095
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
68
80
796
796
787
9679
177095

Forecast Today
120

5.77%
14.33%
32.26%
0.20%
0.01%
47.44%
Online (15 minutes ago):4
4 guests
no members

Your IP:44.192.112.123

ข้อมูลการบริการขั้นพื้นฐาน

logo

การคมนาคม
- ถนนลาดยาง สาย อ.อุทุมพรพิสัย - อ.เมืองจันทร์
- ถนนลาดยาง สาย กำแพง - ปะโด๊ะ
- ถนนลาดยาง สาย สำโรง - หนองดีปลี
- ถนนลาดยาง สาย หนองไฮ – ป่าโนนต๊ะ
- ถนนคอนกรีต สาย หนองไฮ - นาโนน - หนองเตา
- ถนนหินคลุก สาย หนองไฮ - ก่อ
- ถนนลาดยาง สาย หนองดีปลี - โคก
- ถนนหินคลุก สายหนองดีปลี - หนองแปน
- ถนนคอนกรีต สาย โคก - ตำบลโดด
- ถนนหินคลุก สาย โคก - ตำบลแขม
- ถนนลาดยาง สาย โคก - ตำบลสำโรง
- ถนนคอนกรีต สาย หนองดีปลี - ยางแรด
- ถนนหินคลุก สาย โนนเย็น - หนองเตา
- ถนนหินคลุก สาย หนองเตา - โนนเค็ง
- ถนนคอนกรีต สาย โนนเค็ง - ตำบลเมืองจันทร์
- ถนนหินคลุก สาย โนนเค็ง - ตำบลปราสาท
- ถนนหินคลุก สาย หนองแก้ว - นาโนน
- ถนนลูกรัง สาย หนองหว้า - โนนเย็น - หนองเตา
- ถนนหินคลุก สาย หนองไฮ - โนนต๊ะ
- ถนนหินคลุก สาย หนองเตา - ยางแรด
- ถนนดิน สาย หนองเตา - หนองคลอง
- ถนนดิน สาย หนองเตา - หนองผักตบ
- ถนนหินคลุก สาย ยางแรด - เทศบาลตำบลสระกำแพงใหญ่(บ้านหนองแปน)
การไฟฟ้า
- ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ครบทั้ง 12 หมู่บ้าน
- จำนวนประชากรที่ใช้ประโยชน์จากไฟฟ้า 100 %
แหล่งน้ำธรรมชาติ
- ลำน้ำ ลำห้วย 4 สาย
- หนองน้ำสาธารณะ 20 แห่ง
- หนองไฮ บ้านหนองไฮ หมู่ 1
- หนองห้วยลึก บ้านหนองไฮ หมู่ 1
- หนองดีปลี บ้านหนองดีปลี หมู่ 2
- หนองฝาย บ้านนาโนน หมู่ 3
- หนองยางแรด บ้านยางแรด หมู่ 4
- หนองประชารังสรรค์ บ้านหนองเตา หมู่ 5
- หนองเตา บ้านหนองเตา หมู่ 5
- หนองอีเฒ่า บ้านหนองเตา หมู่ 5
- หนองโนนเค็ง บ้านโนนเค็ง หมู่ 6
- หนองขาม บ้านโนนเค็ง หมู่ 6
- หนองเกาะ บ้านโนนเค็ง หมู่ 6
- หนองพยาด บ้านโนนเค็ง หมู่ 6
- หนองหว้า บ้านหนองหว้า หมู่ 7
- หนองคู บ้านหนองหว้า หมู่ 8
- หนองกระโดน บ้านหนองหว้า หมู่ 8
- หนองโนนแดง บ้านก่อ หมู่ 9
- หนองบ้านโคก บ้านโคก หมู่ 10
- หนองน้ำดงตานอ บ้านโคก หมู่ 10
- หนองดงเข บ้านโนนเย็น หมู่ 11
- หนองคลอง บ้านโนนเย็น หมู่ 11
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
- ฝาย 6 แห่ง
- บ่อน้ำตื้น 20 แห่ง
- บ่อบาดาล 37 แห่ง
- บ่อโยก 14 แห่ง
- ประปาหมู่บ้าน 11 แห่ง
- ถังเก็บน้ำฝน 12 แห่ง
คลองอีสานเขียว 5 สาย
- คลองอีสานเขียว บ้านหนองดีปลี - หนองแก้ว กว้าง 15 ม. ยาว 1,206 ม. ลึก 3 ม.
- คลองอีสานเขียว หนองแก้ว- บ้านหนองเตา-บ้านโนนเค็ง กว้าง 15 ม. ยาว 2,000 ม. ลึก 3 ม.
- คลองอีสานเขียว บ้านหนองแก้ว – นาโนน – หนองหว้า 8 กว้าง 15 ม. ยาว 1,800 ม. ลึก 3 ม.
- คลองอีสานเขียว บ้านก่อ –หนองหว้า ม.7 - โคก กว้าง 4 ม. ยาว 1,657 ม. ลึก 4 ม.
- คลองอีสานเขียว บ้านก่อ - บ้านหนองหว้า ม.7 กว้าง 4 ม. ยาว 1,075 ม. ลึก 4 ม.