header

แผนพัฒนาท้องถิ่น

0138831
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
152
159
565
725
971
4261
138831

Forecast Today
168

6.64%
13.53%
37.62%
0.23%
0.01%
41.98%
Online (15 minutes ago):10
10 guests
no members

Your IP:3.81.28.10

ข้อมูลสภาพทั่วไป

logo

ทำเลและที่ตั้งตำบลหนองไฮ เป็นหนึ่งใน 19 ตำบลของอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียง ดังนี้
- ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลแขม อ.อุทุมพรพิสัย
ตำบลโดด อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
- ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลหนองห้าง อ.อุทุมพรพิสัย
ตำบลสระกำแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย
ตำบลปราสาท อ.ห้วยทับทัน
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลสำโรง อ.อุทุมพรพิสัย
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลเมืองจันทร์ อ.เมืองจันทร์
เขตการปกครองรวม 12 หมู่บ้าน คือ
- หมู่ที่ 1 บ้านหนองไฮ    -   ผู้ใหญ่บ้าน
- หมู่ที่ 2 บ้านหนองดีปลี มีนายเฉลิมพล  แก้วกอง  กำนัน
- หมู่ที่ 3 บ้านนาโนน มีนายประเสริฐ มีชัย ผู้ใหญ่บ้าน
- หมู่ที่ 4 บ้านยางแรด มีนายสมยศ วรครุธ ผู้ใหญ่บ้าน
- หมู่ที่ 5 บ้านหนองเตา มีนายผิน กาญจรัส ผู้ใหญ่บ้าน
- หมู่ที่ 6 บ้านโนนเค็ง มีนายเล็ง ยานิวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน
- หมู่ที่ 7 บ้านหนองหว้า มีนางบังอร  ปินะสา ผู้ใหญ่บ้าน
- หมู่ที่ 8 บ้านหนองหว้า มีนายเจียง จันทร์เทศ ผู้ใหญ่บ้าน
- หมู่ที่ 9 บ้านก่อ มีนายประสาท  สุพิมพ์  ผู้ใหญ่บ้าน
- หมู่ที่ 10 บ้านโคก มีนายอำนวย   มุมกลาง ผู้ใหญ่บ้าน
- หมู่ที่ 11 บ้านโนนเย็น มีนายสมบัติ นาโนน ผู้ใหญ่บ้าน
- หมู่ที่ 12 บ้านหนองแก้ว มีนายบุญยัง เกษี ผู้ใหญ่บ้าน
เนื้อที่
- มีเนื้อที่ทั้งหมด 23.20 ตารางกิโลเมตร หรือ 14,500 ไร่

ภูมิประเทศ
- ลักษณะเป็นที่ราบ สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินทรายมีแหล่งน้ำกระจายอยู่ทั่วพื้นที่มีคลองอีสานเขียว ลำห้วยตาเหมาและห้วยลึกไหลผ่านพื้นที่ มีความอุดมสมบูรณ์สามารถทำนาได้ดีทุกพื้นที่
จำนวนหมู่บ้านมี 12 หมู่บ้าน มีประชากรรวมทั้งสิ้น 5,032 คน ชาย 2,511 คน หญิง 2,507 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 227 คน / ตารางกิโลเมตร