header

แผนพัฒนาท้องถิ่น

0177075
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
48
80
796
796
767
9679
177075

Forecast Today
96

5.77%
14.33%
32.26%
0.20%
0.01%
47.43%
Online (15 minutes ago):1
one guest
no members

Your IP:44.192.112.123

ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

   นายสรศกด ศรชย หวหนาสวนการศกษาฯ
นายสุรศักดิ์  ศรชัย
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
 
นางสาวมะณ หอมวน นกวชาการศกษา
นางสาวมะณี  หอมวัน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายพทกษสน จำป
นายพิทักษ์สิน  จำปี
นักสันทนาการปฏิบัติการ
นางวาสนา ถลา ครผดแลเดก
นางวาสนา  ถิลา
ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.1)
นางผจงจต ผามณ ครผดแลเดก
นางผจงจิต  ผามณี
ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.1)
 นางยวรตน อตสาหะ ผชวยครผดแลเดก

นางยุวรัตน์  อุตสาหะ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

น.ส.พทชรยา ศรชย

นางพัทธรียา  ศรชัย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

นางสภาพร นาโนน ผดแลเดก 

นางสุภาพร  นาโนน
ผู้ดูแลเด็ก

น.ส.พรวรย ตงเสรมสขทว

นางสาวพรวรีย์ ตั้งเสริมสุขทวี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวปภทสรญทร กลเลศวจตร พนกงานจางเหมา

นางสาวปภัทสริญทร์  กุลเลิศวิจิตร

ผู้ดูแลเด็ก