header

แผนพัฒนาท้องถิ่น

0125962
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
31
95
599
850
322
3213
125962

Forecast Today
120

7.23%
12.90%
39.82%
0.25%
0.01%
39.81%
Online (15 minutes ago):8
8 guests
no members

Your IP:3.234.244.18

ส่วนโยธา

   นายพทกษเกยรต บญยง หวหนาสวนโยธา
นายพิทักษ์เกียรติ  บุญยิ่ง
หัวหน้าส่วนโยธา
 
   นายสภวทน ธรรมจรรยา ผชวยชางไฟฟา
นายสุภวัทน์  ธรรมจรรยา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
 
นายสนธญา คประสทธ พนกงานจางเหมา
นายสนธญา  คูประสิทธิ์
พนักงานจ้างเหมา
   นางอรสรา พชรพงศพนธ พนกงานจางเหมา
นางอริสรา  พัชรพงศ์พันธ์
พนักงานจ้างเหมา