header

แผนพัฒนาท้องถิ่น

0118360
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
20
86
244
362
1406
3428
118360

Forecast Today
48

7.62%
12.47%
42.25%
0.23%
0.01%
37.42%
Online (15 minutes ago):14
14 guests
no members

Your IP:3.214.184.250

ส่วนโยธา

   นายพทกษเกยรต บญยง หวหนาสวนโยธา
นายพิทักษ์เกียรติ  บุญยิ่ง
หัวหน้าส่วนโยธา
 
   นายสภวทน ธรรมจรรยา ผชวยชางไฟฟา
นายสุภวัทน์  ธรรมจรรยา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
 
นายสนธญา คประสทธ พนกงานจางเหมา
นายสนธญา  คูประสิทธิ์
พนักงานจ้างเหมา
   นางอรสรา พชรพงศพนธ พนกงานจางเหมา
นางอริสรา  พัชรพงศ์พันธ์
พนักงานจ้างเหมา