header

แผนพัฒนาท้องถิ่น

0109149
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
162
67
292
1102
3009
3552
109149

Forecast Today
168

8.18%
11.82%
45.54%
0.23%
0.01%
34.22%
Online (15 minutes ago):22
22 guests
no members

Your IP:3.231.228.109

ส่วนโยธา

   นายพทกษเกยรต บญยง หวหนาสวนโยธา
นายพิทักษ์เกียรติ  บุญยิ่ง
หัวหน้าส่วนโยธา
 
   นายสภวทน ธรรมจรรยา ผชวยชางไฟฟา
นายสุภวัทน์  ธรรมจรรยา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
 
นายสนธญา คประสทธ พนกงานจางเหมา
นายสนธญา  คูประสิทธิ์
พนักงานจ้างเหมา
   นางอรสรา พชรพงศพนธ พนกงานจางเหมา
นางอริสรา  พัชรพงศ์พันธ์
พนักงานจ้างเหมา