header

แผนพัฒนาท้องถิ่น

0114938
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
60
92
509
903
1412
3622
114938

Forecast Today
72

7.82%
12.30%
43.36%
0.22%
0.01%
36.30%
Online (15 minutes ago):13
13 guests
no members

Your IP:34.225.194.144

ส่วนโยธา

   นายพทกษเกยรต บญยง หวหนาสวนโยธา
นายพิทักษ์เกียรติ  บุญยิ่ง
หัวหน้าส่วนโยธา
 
   นายสภวทน ธรรมจรรยา ผชวยชางไฟฟา
นายสุภวัทน์  ธรรมจรรยา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
 
นายสนธญา คประสทธ พนกงานจางเหมา
นายสนธญา  คูประสิทธิ์
พนักงานจ้างเหมา
   นางอรสรา พชรพงศพนธ พนกงานจางเหมา
นางอริสรา  พัชรพงศ์พันธ์
พนักงานจ้างเหมา